Professionellt

De olika momenten och tidslinjen i  min professionella bakgrund framgår av resumé.

Jag avslutade min  UD-karriär  och min tjänst som Sveriges ambassadör i Seoul i och med utgången av år 2003.  Denna sluttjänst täckte ett allt för brett verksamhetsfält på hög nivå för att detta skall få utrymme här. Kanske man kan nämna att jag genomförde omfattande och  delvis banbrytande projekt inom teknologi och vetenskapligt Sverigefrämjande i anslutning till en större Nobelmanifestation.

I raden av befattningar före denna chefspost  i Seoul, kan för det första nämnas de fem åren  som ekonomiskt råd  och minister i Tokyo varifrån analytisk ekonomisk  rapportering riktades mot ett vittförgrenat nätverk av  svenska institutioner, banker företag etc.  Min egentliga uppdragsgivare för denna rapportering var finansdepartementet. Jag var samtidigt , under periodens andra del, ambassadens andreman.

Vidare kan jag peka på en högkvalificerad bakgrund i politisk rapportering från en mängd ambassader. liksom analys- och policyskapande tjänsteman inom UDs dåvarande politiska avdelning. Observera  även min tid som pressattaché i Bonn under 80-talet där jag vidmakthöll högkaratiga redaktionskontakter över hela Förbundsrepubliken.

I New York genomförde jag avancerade kulturprojekt, främst med olika museer såsom Museum of Modern Art och andra muséer. Det inkluderade arrangemang av utställningar, kvalitetsfilmsfestival, konstprojekt. Exempel: svensk stumfilmsfestival på MoMA; jag initierade och förmedlade en svensk naturfotoutställning på ledande naturhistoriska  muséer i USA – som sedan visades över hela världen –  konstnärsstipendium på det berömda avantgardegalleriet PS1 mm.

Min kulturella intressen är djupa och breda, främst inom musik;  se artiklar under  menyrubriken TEXTER. Jag har även publicerat ett antal  artiklar på debattsajten Newsmill.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: