Musikalisk intelligens

May 20, 2014 § Leave a comment

För en tid sedan kunde man i New York Times läsa att påfallande många synnerligen framgångsrika människor är utövande musiker eller sångare. Nu är det ju så att man inte ägnar sig åt musik för att bli socialt framgångsrik, lika lite som man lyssnar på Mozart för att bli intelligentare eller kliver upp för ett högt berg för att få starkare benmuskler. Att utöva musik är en handling som är sig själv nog på samma sätt som att man bestiger ett berg just för att det bara finns där i all sin majestätiska skönhet:

“But why do yo have to climb Mount Everest?
“Because it is there”.

Man utövar musik för dess egen skull och lyssnar på Mozart just bara för att “han finns där” i all sin glans. Att musicera är en form av hög och komplicerad medvetandeprocess som i sig själv är en synnerligen intelligent aktivitet. Då en instrumentalist försöker återskapa en vacker musikalisk fras och överföra denna till sitt instrument eller då en sångare gör samma överföring till sina röstorgan sker en ytterst subtil och komplicerad, förmodligen ännu inte helt utforskad interaktion mellan hjärna och muskler. För att  musikern skall åstadkomma en vacker ton i sitt instrument, en briljant teknik i sina fingrar och en musikalisk fras som lyfter krävs den största koncentration. Denna form av hög koncentration och samspel mellan hjärna och muskler – med återkoppling tillbaka till hjärnan från muskler och öron – innebär en närmast perfekt interaktion mellan mentala och fysiska processer. Man kan därmed i musikutövandet tala om ett slags naturlig intelligens, inte helt olik den som föreligger i sportsliga prestationer (läs min essä på temat här) men naturligtvis i mer subtil form. Då en musiker övar långsamt, koncentrerat och metodiskt befinner han eller hon sig i ett ytterligt anspännt och samtidigt totalt avslappnat, kanske zen- eller yogaliknande tillstånd som ger ett djupt själsligt och även fysiskt välbefinnande. Den återkoppling till hjärnan som sker då en musiker hör sig själv spela en vacker fras eller åstadkomma en njutbar ton ger upphov till detta som kallas spelglädje eller rentav eufori. I motsvarande grad frustreras musikern då ingenting stämmer, usla klarinett- eller oboerör, ovillig muskulatur i mun och fingrar eller rentav bara en dålig dag.

Att öva på sitt instrument eller sin sångröst är naturligtvis i första hand en funktionell process – man vill göra framsteg. I brist på koncentration, och slarv med att underhålla mitt instrument som gjort detta svårspelat, eller vad jag nu skall skylla på har jag försummat mina klarinettövningar under många år. Sedan några månader tillbaka, på ett restaurerat instrument övar jag nu dagligen, huvudsakligen extremt långsamt. Och, mirabile dictu, denna långsamhet börjar ge resultat, såväl i tonbildning – det börjar låta som en klarinett! – och i allmän teknik och musicerande (mina hårt prövade grannar har måhända en annan uppfattning). Dessa framsteg gör mig än mer spelsugen och jag är inne i det “flow” som både är funktionellt och utgör det angenäma mentala-fysiska tillstånd som jag beskrivit ovan.

Ett gott råd till föräldrar: om ni märker den minsta känsla för musik hos er avkomma – sätt ett instrument i händerna på ungen eller uppmuntra den till sång! Inte för att han eller hon skall bli framgångsrik i karriären utan just bara, som jag just försökt berätta, för musikens egen skull, ars gratia artis.

Om sedan er förmodligen brådmogna och olidligt försigkomna telning ändå vill göra en snygg karriär finns det, som jag nämnde inledningsvis, belägg för ett samband mellan musicerande och den framgång som ju dagens yuppieföräldrar ser som målet för all barnuppfostran.

Eller som en ambitiöst yuppig affärsman en gång sade till mig: “du skulle se mina pojkar, härliga små achievers!”

 

Sinfonia

blubrg@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Musikalisk intelligens at Bo Lundberg.

meta

%d bloggers like this: