“…ett samhälle dränkt i blod”

January 12, 2011 § Leave a comment

Paul Krugmans starkt politiserande angrepp  på ledande republikaner som genom sin hatkampanjer varande indirekt ansvariga för morden i Arizona får som väntat både mothugg och en vältalig vidare belysning i Krugmans egen tidning,  NY Times.

I närmast direkt polemik mot Krugman skriver David Brooks  i dagens tidning att den omedelbara mediatäckningen och kommentarerna till händelsen döljer all den evidens som ger vid handen att Loughner “var innesluten i en värld som är långt avlägsen politik som vi normalt uppfattar begreppet”. Allt tyder i stället på att denne mördare kan lida av en mental störning såsom schizofreni, av vilka patienter 1 procent anses vara våldsamma. Vår uppmärksamhet bör därför riktas på hur vi bättre skall skapa vårdmöjligheter  för dessa patienter för att därigenom förebygga nya dåd av denna typ,  är Brook slutsats i sin krönika som kan läsas här.

Är emellertid inte Brooks  alltför kategoriskt säker på att Loughner inte tagit till sig budskapen från den republikanska våldsretoriken? Det skulle ju innebära att folk i allmänhet, mentalt störda eller ej,  inte  påverkas av en hatfull och vitt spridd politisk kultur eller propaganda – för att i något fall gå över gränsen?

Bob Herbert erinrar i en läsvärd och skrämmande text på samma sida i dagens NY Times om att dårarna förvisso inte dödar i ett vakuum och “de mest ondsinta av våra politiska ledare och kommentatorer bör ställas till ansvar för sin demagogi och den fara som denna drar med sig. But that’s the easy part:

…We need to face up to the fact that this is an insanely violent society”. Herbert citererar statistik som anger att över 1 million amerikaner har dödats med skjutvapen sedan 1968;  och sedan början på det 21a århundradet har 150 000 mördats i landet (oräknat offren för 9/11).

Mördandet är vardagsmat. “Vi förlorar åtta barn och tonåringar varje dag genom mord med skjutvapen…motsvarigheten till Virginia Tech-massakern var fjärde dag”, sade ordföranden i Childrens’ Defence Fund i en intervju med Bob Herbert strax efter denna massaker som alltså tog 32  liv bland studenter och lärare.

Emellertid bryr sig inte den amerikanska befolkningen om detta ständigt pågående dödande –  terrorattentat från utlänningar är det enda som förmår uppröra sinnena medan händelser som den i Arizona snabbt förlorar i nyhetsvärde och intresse. Det skulle behövas en kulturrevolution i synen på våld och våldsunderhållning, drastiskt skärpta begränsningar i rätten att inneha vapen etc – men:

“The two most common responses to violence in the U.S. are to ignore it or be entertained by it. The horror prompted by the attack in Tucson on Saturday will pass. The outrage will fade. The murders will continue.”

Kolumnen finns att läsa här

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading “…ett samhälle dränkt i blod” at Bo Lundberg.

meta

%d bloggers like this: