“Med muslimer ser Europa inget problem och det är det som är problemet”

January 4, 2011 § Leave a comment

John Vinocur har i sin  veckovisa spalt i Herald Tribune flera gånger riktat spotlight mot Europas problem med ointegrerade muslimska invandrarpopulationer. Fokus har framförallt legat på Nederländerna och Tyskland, med en och annan släng mot de skandinaviska länderna. Det gör han även i dagens tidning (4 januari)  nu med särskild udd riktad mot obenägenheten hos europeiska opinionsbildare och andra offentliga personer att överhuvudtaget erkänna dessa problem.  Medan EUs framtid och de europeiska ekonomiernas svårigheter diskuteras inträngande och föreskrivs allehanda botemedel dagligen, så är Europas problem med  kollisionen mellan de västerländska och de muslimska civilisationerna betydligt svårare att få grepp om, skriver Vinocur.

“Istället är förnekelse standardmedlet – ju mindre man talar om det desto bättre är det”. Men till sist kommer en konflikt upp till ytan som obönhörligt bringar ifråga muslimska gruppers anpassningsbarhet till en västerländsk omgivning. I det aktuella exemplet är det Nederländernas förre liberale partiledare Frits Bolkestein som uppmanar ortodoxa och andra identifierbara judar att skicka iväg sina barn till USA eller Israel. Bolkestein ser ingen framtid för dem i Nederländerna på grund av antisemitismen hos särskilt de snabbt växande marockanska invandrargrupperna. Bolkestein pekar på liknande problem i Frankrike och Sverige (han torde åsyfta bl a Malmö, min anm).

I Vinocurs referat är det bolkesteinska perspektivet utomordentligt mörkt. Regeringen, som visserligen har upprörts över de sakförhållanden som Bolkestein beskriver, synes oförmögen att göra något åt problemet. De muslimska grupperna växer  mycket snabbare än befolkningen i övrigt och beräknas stiga från 6 procent av befolkningen¨ till 11  procent kring 2050. Marockanska invandrare har en ungdomsbrottslighet som är fem gånger högre än genomsnittet.

Några intellektuella i bl a Tyskland och Frankrike , liksom Nederländernas  labourledare Job Cohen tycks trots allt förespråka den multikulturalism som Tysklands Angela Merkel har avfärdat som väg att minska motsättningarna.

John Vinocur konkluderar dock att “den alltmer elakartade och ömsesidigt förnedrande konfrontationen mellan Europa och dess muslimska immigranter ingalunda ser ut  att gå mot en lösning utan enbart mer elände”.

Vinocurs läsvärda text finns  här

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading “Med muslimer ser Europa inget problem och det är det som är problemet” at Bo Lundberg.

meta

%d bloggers like this: