En islamdebatt som har gått snett

December 31, 2010 § 6 Comments

Den fräscht bitchiga Maureen Dowd föreslog  i en av sina krönikor i New York Times  att det skulle stiftas förbud mot de ständiga anspelningarna på nazismen så snart man ogillar något som ligger det minsta till höger om konsensus i den politiska debatten. Dowd skulle förvisso ha ett och annat att säga om den svenska debatten om  islam (och islamism). “Any jackass thinks he knows what war is” säger Clint Eastwood  i “The Flags of Our Fathers” och i Sverige tycks varenda opinionsmakare med det självupplevdas auktoritet kunna uttala sig om vad som är nazism.

Man kan faktiskt hysa tämligen  extrema uppfattningar utan att för den skull vara nazist. Oriana Fallaci, denna lysande och modiga journalist, angrep islam med ett ett ursinne – och faktiskt med rasistiska inslag  – som får Sverigedemokraternas islamkritik att framstå som en mild västanfläkt. Fallacis depescher i Corriere della Sera  efter 9/11 utkom som bok,  “Ursinnet och högmodet”  2002  vilken  snart blev en av Europas mest lästa böcker. Hon var en av de som tidigt varnade för  islamismens utbredning: “Radikala muslimer ‘finns överallt och de mest förhärdade lever mitt ibland oss’”. Under kriget deltog Fallaci som tonåring i motståndsrörelsen och förblev en glödande antinazist och antifascist hela livet. Strax före sin död ställdes hon inför rätta för att ha förolämpat islam. Hon hotade att spränga en moské i luften.

Även den mest radikala islamkritiker måste dock medge  att det finns islamska texter av betydande skönhetsvärden som har hänfört stora diktare som Goethe och kontrastera denna idealbild av religionen med hur ett påträngande och intolerant, anspråksfullt och politiserande  islam gestaltar sig i enklaver i den muslimska massinvandringens Europa.  Eller kanske är det så att religionens inneboende attraktionskraft är just Europas problem då den ställs mot en svag och självföraktande europeisk kultur? I detta val är det inte svårt att förstå att det är  islam som vinner striden om  många  av Västeuropas invandrade muslimer.

Europa har Bach men på europeiska begravningar spelar man inte en Bach-koral utan  Elton John. Man får vara glad att det inte är “Hotel California”.

Det paradoxala är emellertid, att Västeuropas “ på sig själv osäkra, eftergivande och relativistiska” kultur (Christopher Caldwell)  paras med en outtalad, undermedveten och egentligen nedlåtande känsla av överlägsenhet och “generositet” blandad med ett postkolonialt skuldkomplex gentemot islam, ungefär på samma sätt som svenska röstvärvande politikers evinnerliga tal om “de svaga” i samhället.

Vore jag muslim skulle jag betacka mig för denna nedlåtande välvilja.

Vi har haft ett islamistiskt terroristattentat i Sverige som mycket väl kunde ha lyckats. I vilket land som helst skulle upprördheten  över detta hot mot landets och egna landsmäns säkerhet vara enormt och helt dominerande i debatten.  Den omedelbara reaktionen bland svenska opinionsbildare var däremot  att man  till varje pris måste undvika att såra islam. Visserligen omskrevs denna omtanke om religionen till “anti-rasistisk”  hänsyn gentemot muslimer, men eftersom  muslimer varken är en ras eller ett folkslag blir  denna omtanke i själva verket ett försvar för just religionen. Imamerna torde gnugga sina händer. Och så gör naturligtvis även det svenska prästerskapet som vädrar morgonluft för en nyreligiös trend.

Svensk islamdebatt är påfallande, som det numera ofta heter, asymmetrisk.  Slagord som “islamofobi”, “främlingsfientlighet”, “rasism” och i slutändan t o m, som sagt inledningsvis, förtäckt “nazism” är de enda svar  som möter den ofta detaljerade och exemplifierande kritken mot islam och muslimsk invandring. Av grundläggande betydelse för trovärdigheten hos aktuell invandringskritik är nämligen att den baseras på observerbara och observerade företeelser och trender i den islamska invandringen till  Västeuropa. De kan motsägas om de är falska eller irrelevanta. (Därmed kan invandringskritikerna också lätt avfärda de slentrianmässigt framförda glidande anklagelserna om ett slags implicit antisemitism,  i betydelsen judehat. I själva verket är det så att antisemitismen i Europa främst frodas, om inte allmänt i muslimska, så i islamistiska kretsar, från vilka ett flertal attentat mot judar begåtts. Vad allt för många glömmer är att antisemitismen är ett hat sui generis, helt unikt i sitt slag och i sin toxicitet, vilket förklarar varför  många som kallar sig antirasister samtidigt är antisemiter.)

Den islamska invandringens utmaning mot Västeuropas sekulariserade samhällen och framförallt det svenska är alltså vad denna debatt borde handla om.  Det bakomliggande stoffet är för omfattande för att kunna redovisas här och jag har själv berört det i en artikel på Newsmill utifrån Christopher Caldwells – överallt utom i Sverige – starkt uppmärksammade neokonservativa invandringskritik, “Reflections on the Revolution in Europe”. En diskussion som bärs fram av en av världens mest respekterade – låt vara omdebatterade – skribenter i ledande mediaorgan och av framstående akademiker; som tas upp på framträdande spaltplats av en ledande krönikör och tidigare chefredaktör i New York Times globala upplaga; som artikuleras kraftigt av ett västeuropeiskt arbetarparti – denna diskussion avfärdas i svensk debatt som “rasism” eller  “islamofobi”. Försöken att avgränsa denna debatt till att vara driven av nynazister och andra högerextremister ter sig alltmer ansträngda. Har Financial Times, New York Times Magazine eller Weekly Standard kontrakterat en nynazistisk krönikör (Caldwell)? Princeton University en högerextremistisk knäppgök (Professor Bernard Lewis).

Islam radikaliseras på flera håll i världen. I den semi-autonoma provincen Aceh i världen största islamska nation, Indonesien,  söker, enligt New York Times, islamisterna  nu driva igenom dödsstraff genom stening för otrohet. De moderata muslimska ledarna har svårt att stå emot på grund av den terror och grepp över befolkningen som islamisterna förmår  utöva, rapporterar tidningen.

De västerländska etablissemangen lugnar oss dock med att bara en försvinnande liten del av invandrade muslimer är terrorister. En brittisk PM skriven för Tony Blair konkluderade att mindre än 1 procent av brittiska muslimer var involverade i terrorism (det stämmer  relativt väl med SÄPOs aktuella skattning beträffande Sverige).  Ja, man får hoppas att det inte är fler, kommenterar Christopher Caldwell  –  en procent skulle utgöra ca 16000 individer!

 Vad som inte minst bör oroa Västeuropas ledare är  hur alltför  många – om än inte en majoritet – av Europas muslimer följer sina trosfränder i muslimska länder och kan gripas av kollektivt ursinne om islams dogmer och symboler ifrågasätts, och än mer om dessa parodieras eller karikeras. Den kris som följde på publiceringen av teckningarna i Jyllands-Posten var en alarmerande –  eller borde vara det – vittnesbörd om var lojaliteten hos ett  icke obetydligt antal muslimska grupper i Västeuropa ligger då yttrandefriheten i dessa länder sätts på prov. En handgriplig demonstration av Christopher Hitchens tes att “religion förgiftar allt”. Som svar på dessa hot reagerar alltför många av våra företrädare med sedvanlig eftergivenhet eller, än värre, med att vända sin kritik mot de egna medborgare som utnyttjar sin yttrandefrihet till att helt legitimt parodiera islams dogmatik och dess symboler. Jyllands-Postens tecknare beskylldes som väntat för anti-semitism (bl a av  Bill Clinton)!  Nyheten om de senaste attentatsplanerna bestyrker att Christopher Caldwell har alldeles rätt då han konstaterar att Jyllands-Posten-krisen innebar något helt nytt: “en varning att icke-muslimer, var de än är, som bryter mot islams taburegler äventyrar sin egen säkerhet”.  Rädslan för kollektiv islamsk vedergällning kan vara en anledning till att även många liberala religionskritiker, som frejdigt angriper den politiskt ofarliga kristendomen, avstår från att överhuvudtaget diskutera problem relaterade till islam eller till  den islamska invandringen utan istället som sagt vrider hela debatten till att beskylla islams kritiker för rasism och allt det andra. I själva verket har politiker och opinionsbildare praktiskt taget fridlyst islam från kritik eller än mer från parodi och karikatyr – något som är  just vad som skulle behövas!.

Var är en sentida svensk Voltaire då man som bäst behöver honom?

Om det nu är sant – som mångkulturalisterna hävdar – att  de muslimska populationerna har stora olikheter  sinsemellan innebär detta således att invandrarpopulationerna inte bara innehåller politiskt passiva och moderata muslimer  utan även aktivister som vill sätta agendan för alla de övriga. Vidare omfattar de hemländer med vilka många invandrare behåller sin samhörighet långitfrån ett sekulariserat, politiskt neutralt islam och än mindre ett progressivt  sådant (Thomas Friedman i NY Times/IHT).  I och med att mångkulturalismen i Västeuropa stödjer detta politiskt aktiva islam genom att ge dess organisationer semiofficiell status, genom moskébyggen etc, får islamister möjlighet till påverkan av dessa skikt – genom nätverk eller  t o m genom hot och utpressning mot enskilda imamer. Har någon välmenande mångkulturalist tänkt på att det finns  en och annan sekulariserad muslim  som bestämt sig för att helt vilja integerera sig i värdlandet, kanske helst inte bara skulle vilja slippa barbariska företeelser som hedersmord, könsstympning osv, utan även skulle vilja se begränsning av muslimsk massinvandring, slippa att utsättas för predikningar från sina imamer, ja, kanske inte ens vill se moskéer dyka upp som aparta inslag i  den svenska stadsbilden och helst bara skulle vilja smälta in i ett sekulariserat Sverige och utöva sin, oftast medfödda och påtvingade religion helt i det privata eller kanske inte alls? Dock – vilket säger en del om islams anti-liberala och dogmatiska karaktär –  skulle absolut ingen av dessa sekulariserade muslimer våga tillstå detta öppet eftersom de då inte längre skulle betraktas som egentliga muslimer. Eller med andra ord: är  inte kombinationen “sekulär” och “muslim”  självmotsägande?

Exempel på ytterligare en analys som helt missar den större bilden finns här.
Liksom i flertalet svenska kommentarer till aktuella terrorismplaner redovisade här.

Bo Lundberg

Advertisements

§ 6 Responses to En islamdebatt som har gått snett

 • Anonymous says:

  Tack för en utmärkt analys!Kommer att följa din bloggVänligenKarin A

 • Anonymous says:

  Vilket bra inlägg i debatten! Försök att marknadsföra dina alster så mycket du bara kan.

 • Bo Lundberg says:

  Tack för vänlig uppmuntran. En anknytande text finns i dagens blogg.

 • Ingenjören says:

  “Eller med andra ord: är inte kombinationen “sekulär” och “muslim” självmotsägande?”Fråga: Är detta månne en parodi i Voltaire och Swifts anda? Har du varit i Albanien? Eller Azerbajdzjan? Inte? Du har alltså inte varit i två av de mest sekulära muslimska länderna och tror dig ändå veta att det är självmotsägande att vara muslim och sekulär? Fascinerande! Res då genast dit och förklara för dem att de är självmotsägande, för att du vet minsann mycket bättre än dem hur Islam är. Det är alltid roligt med folk som glatt ger odlingsråd till bönder utan att någonsin ha varit i närheten av en åker, men folk förstår sällan det komiska i det när det gäller religion och filosofi.

 • Bo Lundberg says:

  Om Islam genom Koranen och genom religionens aktiva utövare ger bestämda anvisningar om hur det civila livet i ett samhälle skall utformas och de moderna västerländska samhällen inte svarar mot de kraven – ja då föreligger en motsägelse mellan islam och det sekulära, oavsett bönderna i de nämnda staterna. Jag ha inte besökt dem men jag har bott och arbetat i Algeriet, Libanon, Jordanien, alla Gulfstater och har då haft otaliga och långvariga kontakter med muslimer på alla nivåer i dessa länder. Vidare har jag besökt och förhandlat med muslimska företrädare för Egypten, Iran, Malaysia, Indonesien och Syrien. Min samlade bedömning utifrån dessa erfarenheter är att religionen sätter definitivt stopp för hur långt individen kan leva ett sekulariserat liv i modern västerländsk mening i samtliga dessa länder.Om Du vill fortsätta denna diskussion får jag ber Dig återkomma med Ditt riktiga namn. Anonym “uppriktighet” i sak eller tonläge imponerar inte på mig men är alltför vanligt på nätet.

 • ptornquist says:

  Hej BoDet var en väldigt intressant artikel.Jag har spenderat nästan halva mitt liv i Mellan Östern och är väldigt enig i din analys.Det är ett stort problem att dom flesta politiker och debattörer inte har någon erfarenhet i från regionen.Forsätt att sprid dina texter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading En islamdebatt som har gått snett at Bo Lundberg.

meta

%d bloggers like this: